Sunday, 16 October 2011

Learn Malay Language - Belajar Bahasa Melayu Ep 3

Kata Tanya

Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Partikel - kah mesti digunakan di belakang kata tanya sekiranya kata tanya diletakkan di pangkal ayat.
1) apa - digunakan untuk menanyakan tentang benda
    Contoh : Apakah yang terdapat di dalam kotak yang besar itu?
2) siapa - digunakan untuk menanyakan tentang orang
    Contoh : Siapakah yang boleh menggunakan telefon bimbit di sekolah?
3) bila - digunakan untuk menanyakan tentang masa
    Contoh : Bilakah majlis hari jadi David akan diadakan?
4) mengapa - digunakan untuk menanyakan tentang sebab
    Contoh : Mengapakah ramai murid lewat ke sekolah pada hari ini?
5) bagaimana - digunakan untuk menanyakan tentang cara
    Contoh : Bagaimanakah Puan Ling membuat ketupat?
6) di mana - digunakan untuk menanyakan tentang tempat
    Contoh : Di manakah mesyuarat itu diadakan?
7) berapa - digunakan untuk menanyakan tentang harga atau bilangan
    Contoh : Berapakah harga bagi kuih ini?

Kata Hubung

Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, ayat dengan ayat.
1) sambil - menunjukkan dua aktiviti yang dilakukan pada masa yang sama
    Contoh - Ayah duduk di sofa sambil membaca majalah.
2) kerana - menunjukkan sebab
    Contoh - Adik minum banyak air kerana berasa dahaga.
3) tetapi - menunjukkan sesuatu yang bertentangan
   Contoh - Walaupun Nina gagal dalam ujian, tetapi dia tidak berputus asa.
4) supaya - menyatakan tujuan
   Contoh - Murid-murid mengulang kaji pelajaran supaya lulus  
                 dalam peperiksaan.

Saturday, 8 October 2011

Kata Kerja

Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menerangkan perbuatan yang dilakukan. Kata kerja terbahagi kepada:
Kata Kerja Transitif
- Kata kerja yang mesti diikuti objek untuk melengkapkan maksudnya.
- Contoh : memetik bunga, menunggang basikal
- Ayat contoh :
   a) Kakak sedang memetik bunga di halaman rumah.
   b) Joshua dan keluarganya menunggang basikal di taman.

Kata Kerja Tak Transitif
- Kata kerja yang tidak memerlukan objek dan boleh berdiri sendiri    
  dalam ayat.
- Contoh : tidur, berlari, ketawa, menari
- Ayat contoh :
   a) Li Ming suka berenang.
   b) Ali dan adik tidur awal.  

Kata Adjektif

Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat benda, keadaan, perasaan, pancaindera atau perbuatan. Contoh kata adjektif adalah seperti berikut:

Sifat             : sakit, pandai, jelita, rajin
Perasaan      : sedih, gembira, sayang, marah, pilu
Bentuk         : bulat, leper, buncit, bujur
Ukuran        : tebal, tinggi, berat, ringan, panjang, nipis
Warna         : merah, biru, hijau, hitam, kuning
Cara            : cepat, perlahan, pantas, deras, kencang
Jarak           : hampir, jauh, dekat
Waktu         : lama, lewat, segera, awal
Pancaindera : masin, masam, manis, pahit, wangi

Kata Nama

Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menyatakan orang, binatang, benda dan tempat secara umum. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan setiap ayat. Contoh kata nama am adalah seperti berikut:

orang     : ibu, bapa, kakak, guru, jururawat
binatang : singa, harimau, monyet, penyu, arnab
benda    : baju, kasut, meja, telefon, komputer, radio 
tempat   : sekolah, kedai, kantin, dewan, kelas, taman

Kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk menyatakan manusia, haiwan, benda dan tempat secara khusus. Huruf awal setiap kata nama khas ditulis dalam huruf besar. Contoh kata nama khas adalah seperti berikut:

orang     : Puan Ling, Encik Ahmad, Cikgu Tan, Muthu, Lee Xiao Ying
binatang : Sang Kancil, Raja Hutan, Si Putih, Sang Buaya, Sang Kerbau
benda    : Protan Wira, Nike, Panasonic, Samsung, Sony Ericsson, Nokia, Toyota
tempat   : Malaysia, Johor, Singapura, Gunung Kinabalu, Melaka, Kuala Lumpur 

Kandungan


1. Kata Nama
2. Kata Adjektif
3. Kata Kerja
4. Kata Hubung
5. Kata Tanya