Sunday, 16 October 2011

Kata Hubung

Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, ayat dengan ayat.
1) sambil - menunjukkan dua aktiviti yang dilakukan pada masa yang sama
    Contoh - Ayah duduk di sofa sambil membaca majalah.
2) kerana - menunjukkan sebab
    Contoh - Adik minum banyak air kerana berasa dahaga.
3) tetapi - menunjukkan sesuatu yang bertentangan
   Contoh - Walaupun Nina gagal dalam ujian, tetapi dia tidak berputus asa.
4) supaya - menyatakan tujuan
   Contoh - Murid-murid mengulang kaji pelajaran supaya lulus  
                 dalam peperiksaan.

No comments:

Post a Comment