Saturday, 8 October 2011

Kata Kerja

Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menerangkan perbuatan yang dilakukan. Kata kerja terbahagi kepada:
Kata Kerja Transitif
- Kata kerja yang mesti diikuti objek untuk melengkapkan maksudnya.
- Contoh : memetik bunga, menunggang basikal
- Ayat contoh :
   a) Kakak sedang memetik bunga di halaman rumah.
   b) Joshua dan keluarganya menunggang basikal di taman.

Kata Kerja Tak Transitif
- Kata kerja yang tidak memerlukan objek dan boleh berdiri sendiri    
  dalam ayat.
- Contoh : tidur, berlari, ketawa, menari
- Ayat contoh :
   a) Li Ming suka berenang.
   b) Ali dan adik tidur awal.  

No comments:

Post a Comment