Saturday, 8 October 2011

Kata Nama

Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menyatakan orang, binatang, benda dan tempat secara umum. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan setiap ayat. Contoh kata nama am adalah seperti berikut:

orang     : ibu, bapa, kakak, guru, jururawat
binatang : singa, harimau, monyet, penyu, arnab
benda    : baju, kasut, meja, telefon, komputer, radio 
tempat   : sekolah, kedai, kantin, dewan, kelas, taman

Kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk menyatakan manusia, haiwan, benda dan tempat secara khusus. Huruf awal setiap kata nama khas ditulis dalam huruf besar. Contoh kata nama khas adalah seperti berikut:

orang     : Puan Ling, Encik Ahmad, Cikgu Tan, Muthu, Lee Xiao Ying
binatang : Sang Kancil, Raja Hutan, Si Putih, Sang Buaya, Sang Kerbau
benda    : Protan Wira, Nike, Panasonic, Samsung, Sony Ericsson, Nokia, Toyota
tempat   : Malaysia, Johor, Singapura, Gunung Kinabalu, Melaka, Kuala Lumpur 

No comments:

Post a Comment