Sunday, 16 October 2011

Kata Tanya

Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Partikel - kah mesti digunakan di belakang kata tanya sekiranya kata tanya diletakkan di pangkal ayat.
1) apa - digunakan untuk menanyakan tentang benda
    Contoh : Apakah yang terdapat di dalam kotak yang besar itu?
2) siapa - digunakan untuk menanyakan tentang orang
    Contoh : Siapakah yang boleh menggunakan telefon bimbit di sekolah?
3) bila - digunakan untuk menanyakan tentang masa
    Contoh : Bilakah majlis hari jadi David akan diadakan?
4) mengapa - digunakan untuk menanyakan tentang sebab
    Contoh : Mengapakah ramai murid lewat ke sekolah pada hari ini?
5) bagaimana - digunakan untuk menanyakan tentang cara
    Contoh : Bagaimanakah Puan Ling membuat ketupat?
6) di mana - digunakan untuk menanyakan tentang tempat
    Contoh : Di manakah mesyuarat itu diadakan?
7) berapa - digunakan untuk menanyakan tentang harga atau bilangan
    Contoh : Berapakah harga bagi kuih ini?

No comments:

Post a Comment